PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Teorik Eğitim


 1. Despotİk Devlet'İn KÖkenİ!
 2. Marks'a göre komünist devrim nedir
 3. Marks'a göre ekonomi politik burjuva "bilim"dir
 4. Neden Proleterya Enternasyonalizmi..?
 5. "Marksizmin üç kaynağı ve üç bileşeni" hurafedir
 6. Perspektif
 7. Marks ne dedi, Lenin ne anladı
 8. "Sosyalist devlet" de "sosyalist anayasa" da hurafedir
 9. Emek,Küreselleşme Ve Proleterya Enternasyonalizmi!
 10. Sinif Nedİr Ve Nasil SİyasallaŞir?
 11. Marksist Düşüncenin Arifesinde Bir Durak:MEKANİK MATERYALİZM
 12. Mahİr Çayan;kÜltÜr Sorunu Üzerİne
 13. Marx ve ekonomi politik
 14. Marx ve sosyalizm
 15. Diyalektik ve tarihsel materyalizm
 16. Suni Denge
 17. Yurtseverlik toplumsallık karikatürünün teorik ifadesidir
 18. "Arş yiğitler vatan imdadına"
 19. İdeolojik-Politik Eğitim İçin Kaynaklar
 20. Burjuva devrimler - proleter devrimler
 21. Mübadele değerinin eleştirisi
 22. Tarih Öncesi Ve Tarih
 23. Eşdeğerlilerin mübadelesinden kapitalist sömürüye
 24. Mübadele mi değişim mi
 25. Üretici güçlerde üç büyük devrim
 26. Sermaye mekânsal sınırlamayı aşıyor
 27. Ya sosyalizm ya barbarlık
 28. Değer ötesi toplumun maddi temeli doğuyor
 29. Komünizme gidiş mukadder değildir
 30. Emek - Yabancılaşmış emek
 31. Komünist Manifesto'dan Alıntılar
 32. Küçük Burjuva İdeolojisi
 33. Reformİzm!
 34. Marksizm-Leninizm bir eylem kılavuzudur (Mahir Çayan)
 35. Sosyalizm ve Aile
 36. Toplumsal Devrim,Politik Devrim İlşkisi!
 37. Bilim değil "hareketin eleştirel bilgisi"
 38. Hangi Milli Burjuvazi!
 39. Bugünün eleştirisi geleceğe ayna tutar
 40. Çarpıtılan terminoloji - çarpıtılan teori
 41. Lasalcı sosyalizm anlayışının eleştirisi
 42. Hakikat meydanı Taksim
 43. Taksim seferberlik çağrısıdır
 44. Marksİzmİ Marks Gİbİ Okumazsan ÖĞrenemesİn!
 45. Kontak attı
 46. Marks ne dedi parçalı akıl ne anladı
 47. İkinci Enternasyonal zihniyeti
 48. Sosyalist Cumhuriyet Ve Tezler
 49. DÜnya KomÜnİst Hareketİn Durumu!
 50. Engels'e göre bilimsel sosyalizm
 51. Bİr Kez Daha YabancilaŞma!
 52. Komünist Toplum Ve Kadın
 53. Doğrudan Demokrasi!
 54. Anarşizm ve Sosyalizm - Lenin
 55. Yurtseverlİk Ve MÜlkİyet İlİŞkİsİ!
 56. Rusya'da Devlet Kapitalizmi-Peter Binns
 57. Marksist devlet teorisinin çarpıtılmasına karşı notlar
 58. ilkel topluluklar -1 (zubritski m. kerov'dan alıntılarla )
 59. Insanlık Tarihi Mülkiyetler çatışmasıdır
 60. Anti-Semitizm Hakkında Komünizm Neyi Öğretiyor?
 61. proleter devrimde komünist partinin rolü üzerine tezler
 62. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne Farklı Bir Bakış
 63. Teoriyi bozan "devlet" oldu
 64. Devletli sosyalizm hurafesi
 65. Sosyalizmde Devlet Varmı Yokmu?
 66. "Ortaya karışık"
 67. Neden Marksizm-leninizm!
 68. Sınıf Nedir Sınıf Mücadelesi Neye Denir!
 69. TÜRKİYE DEVRİMİNİN YOLU: POLİTİKLEŞMİŞ ASKERİ SAVAŞ STRATEJİSi
 70. Gözüne gözüne vurmak
 71. Güğümleri nereden doldurmalı
 72. Şizofrenik takla
 73. Sosyalizmin klerikalizm* karşıtı politikası –Rosa Luxemburg
 74. Neden Marksizm-leninizm!
 75. MRTA Eyleminin Öğrettikleri
 76. Takma aklın amentüsü
 77. Öz Takma aklın amentüsü
 78. Takma aklın sorgulatmadığı nedir
 79. Önder yoldaştan bir yapı taşı olarak devrimci çizgi ve revizyonizm
 80. Devrimci Eğitim Üzerine Saptamalar
 81. İnkârdan inkârın inkârına
 82. ML İdeolojiye Yeni Başlayan Biri
 83. Devrim stratejisi : öncü savaşı
 84. Burjuva hakkın efsunu
 85. Ekonomi ve Politikada Merkezileşmenin Zirvesi:Oligarşi
 86. Çin'le Yapılan Stratejik Antlaşmanın Işığında Bolivarcı Devrim
 87. Azıcık hamilelik olmaz
 88. Küçük burjuva devrimciliğinin bir örneği:
 89. "Var olan herşeyin acımasızca eleştirisi" *
 90. Yabancılaşma teorisi
 91. Kadın hareketinin temelleri
 92. Toplumsal devrim - Komünist devrim - Geçiş dönemi
 93. İdealizm üzerine sorular.
 94. Gotha Eleştirisi'nin geleceğe zihnen dokunuşu
 95. Basit Bir Anlatımla:Emek Değer Teorisi Nedir
 96. 'Türkiye'de Maoculuk üzerine bazı gözlemler'
 97. Otorite Üzerine..F.Engels
 98. Ailenin,Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni
 99. Blankici Komünistler
 100. Afrika Sosyalizmi nedir?
 101. Komünist partilerde üye dağılımı?
 102. Tek ülkede Komünizm olur mu ?
 103. Az gelişmiş bir ülkede sosyalizm sorunu
 104. Sınıf,sınıf bilinci,politik mücadele
 105. Marksİzmİn ÇÖzÜm Önerİsİ
 106. İŞÇİ sinifi neden tarİhİn Öznesİdİr?
 107. Farkli siniflar ve pozİsyonlari
 108. Sosyaldevrim ve devrimci bolşevik parti
 109. “Anti-Stalinist İhanet” kitabının yazarı Profesör Grover Furr’la Röportaj
 110. Öcalan'ın 'marksist kurama' eleştirileri
 111. marx'ı ve sosyalizmi okumak için
 112. THKP-C/HDO Sosyalist Devrim Programi
 113. quantum
 114. Nereden başlamalı?
 115. Komünist olmanın ölçütü nedir, Komünist kimdir?
 116. Marksizm ve Din üzerine Klasiklerden Notlar
 117. Sınıf kavramı ve Toplumu sınıflarla Anlamak
 118. Marx ve Sınıf
 119. Emperyalistlerin ve İşbirlikçilerin En Büyük Yalanı: ''Terörizm''
 120. Tanımı ve kapsamı açısından İŞÇİ SINIFI
 121. Devlet Kapitalizmi
 122. Marksizm ve Modern Bilim
 123. Halk savaşı
 124. Burjuvazinin kabusu ve Ekim’in güncelliği -1
 125. 1917'de ne oldu
 126. 1917'de ne oldu - II
 127. Tarihin motoru, sınıf mücadelesi - Juan Álvarez
 128. Lisan-ı hal ile söylenen nedir
 129. Devrimci Okul
 130. Sosyalist Anadolu Cumhuriyetler Birliği
 131. Çağdaş Marksizmin zaafları ve sebepleri..
 132. Devrimci gözle İktisat ve Siyaset
 133. Burjuva parlementosu
 134. Sosyalizmin alfabesi
 135. Devlet ve Sivil Toplum Kuruluşları
 136. Devrimci Okul-HALK
 137. İkili toplumsal iktidar
 138. burjuvanın devrimci rolü
 139. burjuvanın devrimci rolü?
 140. Yusuf Zamir'in Subjektivizmi
 141. Sosyalizm ve din
 142. Oportunizmle mücadele
 143. KÜÇÜK BURJUVA İDEOLOJİSİ - MAKSİM GORKİ
 144. Marksizm için ideolojilerin önemi nedir?
 145. POLEMİKLER
 146. Yusuf Zamir'in Tarih Muamması ıı
 147. Hayatın İçindeki Teori Milliyetçilik ve Bağımsızlık
 148. YUSUF ZAMiR:"Tam komünizm"e kadar proletarya diktatörlüğü mü
 149. YUSUF ZAMİR'İN LENİN TAKINTISI!
 150. Lenin - Burjuva Partilerinin ve İşçilerin Partisinin Duma Seçimlerine Karşı Tavırları
 151. Neden Modern Proletarya? (Lenin'den)
 152. Faşizm Nedir?
 153. Lenin Marksistmidir?
 154. Marksizmin Tarihsel Gelişmesinin Bazı Özellikleri
 155. ZAFER İÇİN
 156. Militan Olmak İstiyor musunuz
 157. Saflarımızdaki hatalı eğilimleri düzeltelim
 158. Örgüt Kapısı yada Zırh İçinde Büyümek ve Olgunlaşmak
 159. iyi bir gençlik kolları yapılanması nasıl olmalıdır?
 160. META
 161. işçi sınıfı emekçi sınıfı öncü parti
 162. Troçkizmi savunmak, emperyalizmin uşaklığını savunmaktan ileri gidemez.
 163. Marksist-Leninist kimdir?
 164. Troçkizm Dosyası
 165. Sûni Denge - MAHİR ÇAYAN
 166. Nesnel şartların sizin için bir önemi yok mu?
 167. SÜRECİN RUHU
 168. KOMÜN EKONOMİSİ
 169. Sınıf Nedir ?
 170. LENİNDEN KISA BİR KONUŞMA
 171. Biri''Politeknik Eğitim'mi dedi ? Nedir.
 172. Teorik tartışma ve okumalar''David Harvey''
 173. Neden çok fazla sosyalist-komünist partiler var ?
 174. artı-değer ve artık-değer arasındaki fark?
 175. Teorik Yardım.
 176. Mahir Çayan - Seçme Pasajlar
 177. Devrimci Marksizm Okulu Ders 1: Neden devrimci Marksizm
 178. TARIM SORUNU ÜZERİNE SORULAR
 179. MARKSİST FELSEFE ile ilgili birkaç SORU
 180. 2.Dünya Savaşı öncesi Milliyetçilik